Skip to content

فناوری اطلاعات: راه اندازی بخش اول سامانه ملی پژوهش در شهریورماه

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: سامانه ملی پژوهش در وزارت بهداشت همگام با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش می رود و هم اکنون ساختار اولیه سامانه تهیه شده و پس از تعیین بودجه، دانشگاهها می توانند اطلاعات مورد نیاز سامانه را در آن وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد واسعی افزود: وزارتخانه های بهداشت و علوم در زمینه سامانه ملی پژوهش همزمان با هم پیش می روند و ما در حال حاضر در انتظار نتیجه مناقصه وزارت علوم هستیم.

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: ساختار سامانه ملی پژوهش تهیه شده است و پس از تعیین بودجه آن می توانیم به دانشگاهها اعلام کنیم که اطلاعات مورد نیاز سامانه را در آن وارد کنند. وی افزود: این سامانه هنوز به طور رسمی به دانشگاهها اعلام نشده است اما ساختار ظاهری آن آماده است.
دکتر واسعی خاطرنشان کرد: تلاش می شود بخش طرحهای سامانه ملی پژوهش تا شهریور ماه سال جاری راه اندازی شود.

سامانه ملی پژوهش در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چند سال پیش مطرح شده بود و وزارتخانه های بهداشت و علوم با یک سیاست واحد در حال تهیه آن هستند که این موضوع در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به شکل پایلوت در حال اجرا و رفع نواقص احتمالی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها