Skip to content

فناوری اطلاعات: راه اندازی سامانه هوشمند اشتراک منابع (سهام)

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات از ثبت پروپوزالها قبل از دفاع در پایگاه داده های پژوهشگاه خبر داد و گفت: به منظور دسترسی به کلیه منابع اطلاعات علمی، سامانه هوشمند اشتراک منابع راه اندازی می شود.
دکتر سید امید فاطمی در حاشیه گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاه ها و پارکهای فناوری در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج جلسه با معاونان پژوهشی دانشگاه ها و پارکهای فناوری، افزود: از دو سال قبل دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و یا پس از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه های خود را در پایگاه داده های پژوهشگاه ثبت می کردند اما در این نشست تصویب شد تا قبل از برگزاری جلسه دفاع، دانشجو باید نسبت به ثبت پایان نامه خود اقدام کند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در حال حاضر روزانه ۹۰ پایان نامه تایید و در پایگاه به ثبت می رسد، اظهار داشت: این پایان نامه ها پس از تصویب به ثبت می رسد در حالی که اگر این پایان نامه ها قبل از دفاع به ثبت برسند از اجرای پایان نامه های تکراری جلوگیری می شود.

وی ارائه متن کامل (Full Text) مقالات در پایگاه داده ها را از دیگر مصوبات این نشست عنوان کرد و یادآور شد: به منظور استفاده سایر دانشجویان از یافته های دیگران مصوب شد تا Full Text مقالات در پایگاه قرار گیرد که با موافقت معاونان پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی این امر به زودی محقق خواهد شد.
دکتر فاطمی ایجاد سامانه هوشمند اشتراک منابع را از دیگر مصوبات نام برد و در این باره توضیح داد: در حال حاضر منابع اطلاعاتی مختلفی وجود دارد که برای دسترسی به این اطلاعات روشهای مختلفی وجود دارد که برای دسترسی به کلیه این منابع طرح، سامانه هوشمند اشتراک منابع با عنوان “سهام” راه اندازی خواهد شد تا متقاضیان به کلیه منابع از جمله e-book، کتابهای چاپی و غیره دسترسی داشته باشند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با اشاره به هزینه ۲۳ میلیاردی وزارت علوم برای خریداری منابع علمی در سال ۲۰۱۱ اضافه کرد: با راه اندازی این سامانه هوشمند می توان به منابع بیشتری دسترسی داشته باشیم.

وی همچنین به اقدامات این پژوهشگاه در سال ۲۰۱۲ برای تامین منابع اطلاعاتی اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۲۰۱۲ بر اساس نیاز سنجی دقیق از موسسات و سامانه اشتراک منابع، دسترسی ها را کاراتر خواهیم کرد.

خبرهای تصویری