Skip to content

فناوری اطلاعات: راه اندازی فاز اول سامانه ملی پژوهش حوزه سلامت

طراحی سامانه ملی مدیریت اطلاعات پژوهش حوزه سلامت از دو سال گذشته به شکل کارشناسی و مطالعاتی فعالیت خود را آغاز کرده است و در مرحله اول در بخش نشریات راه اندازی شد.

دکتر عباس نجاری مدیر کل دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سامانه ملی پژوهش در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چند سال پیش مطرح شده بود و وزارتخانه های بهداشت و علوم با یک سیاست واحد در حال تهیه آن هستند که این موضوع در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به شکل پایلوت در حال اجرا و رفع نواقص احتمالی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در بخش نشریات به عنوان فاز اول این سامانه راه اندازی شده است و با توجه به اولویت های اعلام شده، بخشهای دیگر نیز به طور کامل تا سال آینده راه اندازی می شوند.

مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ما معتقدیم جایی که دانش را تولید می کند باید آن را مدیریت کرده و نسبت به انتشار آن اقدام کند و در واقع سامانه یک نوع توانمندی به جایی که تولید دانش را بر عهده دارد ارائه می دهد تا با استاندارد کردن انتشار دانش امکان استفاده از آن را برای سایر پژوهشگران نیز بر عهده بگیرد.
سامانه ملی پژوهش حوزه سلامت فرآیند اصلاح و استاندارد کردن انتشار تولیدات علمی – پژوهشی حوزه سلامت را بر عهده دارد

وی گفت: سامانه ملی پژوهش حوزه سلامت فرآیند اصلاح و استاندارد کردن انتشار تولیدات علمی – پژوهشی حوزه سلامت را بر عهده دارد تا یک نشریه علمی – پژوهشی یا یک محقق علوم پزشکی بتواند با استاندارد لازم نسبت به نشر دانش خود بپردازد و بر اساس ان تعاریف کار خود را ارائه دهد.

دکتر نجاری اضافه کرد: در واقع همان کدی که برای کتاب یا یک ژورنال علوم پزشکی استفاده می شود در سامانه نیز کاربرد دارد.

وی با اشاره به ذی نفعان سامانه ملی پژوهش حوزه سلامت گفت: این سامانه برای سه گروه اصلی ذی نفعان کاربرد دارد. گروه اول مردم هستند که می توانند با کمک سامانه از اطلاعات صحیح در حوزه سلامت بهره گیرند. در واقع مردم در حال حاضر نیز به اطلاعات بسیاری در حوزه سلامت دسترسی دارند اما دقیق و درست بودن و از مرجع معتبر آن را کسب کردن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت اضافه کرد: گروه دیگر ذی نفعان محققان و پژوهشگران هستند که بیشترین نیاز آنها از یک سامانه اطلاع رسانی این است که بدانند که سایر محققان هم رشته آنها در چه زمینه هایی فعالیت کرده اند تا ضمن دوری از موازی کار و انجام کارهای تکراری بتوانند از تحقیقات دیگران نیز مطلع شوند.
استفاده از سامانه یکی از نیازهای پژوهشی کشور است .

وی اضافه کرد: این موضوع یکی از نیازهای پژوهشی کشور بوده و باید به گونه صحیحی به آن پاسخ داده شود. به این ترتیب امکان کار شبکه ای برای محققان کشور فراهم می شود و می توانند با بسیج منابع همکاری و هماهنگی پژوهشی داشته باشند و با جامعیت به این موضوع بنگرند.

دکتر نجاری گفت: سامانه این امکان را می دهد که محقق با درج یک کلید واژه بتواند از دسته بندی آن موضوع در تحقیقات، دانشگاهها، سازمانها، مقالات، نشریات و مراکز تحقیقاتی مطلع شود.

وی تاکید کرد: این فرآیند از طریق دانشگاهها نیز قابل دسترسی است و در واقع اطلاعات دانشگاهها از سوی سامانه در اختیار محقق قرار می گیرند و قرار نیست یک بانک اطلاعاتی صرف باشد زیرا با استانداردسازی اطلاعات دانشگاهها در زمینه علمی – پژوهشی این اطلاعات به درستی در سامانه نیز قابلیت نمایش خواهد داشت.

مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت در خصوص گروه ذی نفعان مدیران و سیاستگذاران نیز یاد آور شد: دسترسی به اطلاعات علمی و پژوهشی برای مدیران در سطوح مختلف تعریف می شود و در واقع هر مدیری در سطح مورد نظر خود به اطلاعاتی دست می یابد که به آن نیاز دارد. به عنوان نمونه یک مدیر پژوهشی در یک مرکز تحقیقاتی باید اطلاعات مرکز خود را به روز و استاندارد در اختیار داشته باشد تا بتواند برای طرح های تحقیقاتی خود به درستی برنامه ریزی کند.

وی افزود: استانداردسازی این فرآیند به سامان و نظام مند شدن پژوهش در حوزه علوم پزشکی می انجامد و کمک می کند که سیاستگذاران در بخشهای کلان و مداخله های چند بخشی بتوانند مبتنی بر شواهد و موضوعات و داده های واقعی تصمیم گیری کنند.

در سامانه پردازش در محل تولید اطلاعات رخ می دهد و حقوق و مالکیت معنوی تولیدات علمی حفظ می شود
نجاری اظهار داشت: از سوی دیگر در سامانه پردازش در محل تولید اطلاعات رخ می دهد و حقوق و مالکیت معنوی تولیدات علمی حفظ می شود و خلاصه آن در سامانه ذکر می شود. در عین حال سامانه خاصیت ملی خود را نیز حفظ می کند و اطلاعات تخصصی و ویژه را نیز به سطوح مختلف ارائه می دهد.

وی از تجهیز بخش فنی و اختصاص شبکه فیبر نوری و تجهیزات مورد نیاز برای بهره برداری از سامانه ملی پژوهش حوزه سلامت خبر داد و گفت: این سامانه در پهنای باندی همانند شبکه علمی کشور که معادل ۲۰ مگابیت است، ارائه می شود.

خبرهای تصویری