Skip to content

فناوری اطلاعات: رونمایی از سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از رونمایی سامانه اطلاعات تحقیقات علوم پزشکی خبر داد و گفت: بخش اول سامانه راه اندازی شد و فاز دوم سامانه نیز کلید خورده و برنامه استراتژیک آن به اطلاع دانشگاههای علوم پزشکی رسیده است.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: سامانه پژوهش یک امر ملی است که برای جمع آوری داده های پژوهشی در سطح کشور راه اندازی می شود و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه طراحی و راه اندازی این سامانه را بر عهده وزارتخانه هایی که با امر پژوهش در ارتباط هستند، قرار داده است.

وی افزود: سامانه پژوهشی با سرعت بیشتری نسبت به دیگر بخشها در وزارت بهداشت شکل گرفت و فعالیت آن کامل شد. فاز اول سامانه در نشست معاونان پژوهشی رونمایی شد و بخش دوم نیز آغاز به کار کرد.

دکتر قانعی خاطرنشان کرد: در سامانه پژوهشی در ابتدا به تمام دانشگاههای علوم پزشکی استانداردهای لازم داده شد و از همه خواسته شد که بر اساس استانداردی که معاونت تحقیقات در اختیار آنها گذاشته وارد سامانه شوند. در حال حاضر تمامی دانشگاههای علوم پزشکی این بخش را به طور کامل انجام داده اند.

وی گفت: در اولین قدم تمامی مجلات علوم پزشکی نسخه الکترونیکی دارند و در این سامانه حضور دارند. اگر محققی بخواهد مقاله ای را جستجو کند می تواند با کلمات کلیدی مورد نظر خود آن مقاله را جستجو و سپس دریافت کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: شرکتهای خصوصی پیمانکار برای اجرای این سامانه نیز در نشست افتتاحیه حضور داشتند و با حضور معاونان پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی توانستند فاز اجرایی دوم را نیز آغاز کنند.

وی خاطرنشان کرد: بخش دوم سامانه اطلاعات تحقیقات علوم پزشکی نیز آغاز شده است و تمامی اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی به صورت فناوری اطلاعات از زمان اجرا وارد سامانه می شود و دیگر فرآیند کاغذی و ثبت ابتدایی به صورت دستی حذف می شود و تا پایان کار تمامی مراحل مبتنی بر فناوری اطلاعات خواهد بود.

دکتر قانعی گفت: اجرا، گزارش پیشرفت و نتایج یک فعالیت تحقیقاتی، پروژه و فرآیند پژوهشی به صورت کاملاً الکترونیکی خواهد بود اما برای حفظ حق مالکیت معنوی، اطلاعات سطح بندی است و نحوه دسترسی نیز متفاوت خواهد بود.

خبرهای تصویری