Skip to content

فناوری اطلاعات: ۴۰۰ میلیون دلار نرم افزار صادر شده است

مدیر گروه نشر دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان اینکه این مرکز در مقابله با جنگ نرم موفق بوده است، افزود: سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون دلار نرم افزار به خارج از کشور صادر کرده ایم.

ناصر افشار پور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار کرد: جنگ نرمی که رهبر معظم انقلاب سال ها است در باره آن سخن می گویند جنگی است که اسلحه آن مشخص نیست وسلاحی بطرف ما نشانه گیری نشده که ما هم بتوانیم با سلاح مشابه با آن مقابله کنیم.

وی افزود:مطمئنا ما هم باید از همان ابزاری که دشمن استفاده می کنددر حوزه تولید محتوا، ساخت بازی و نرم افزار استفاده کنیم و به مقابله برخیزیم.

وی ادامه داد: دشمن با استفاده از فضای مجازی تلاش زیادی را به کار گرفته تا تمام وقت کودکان، نوجوانان ، جوانان و حتی بزرگسالان ما را با تولید بازی هایی که عقاید، اندیشه ها و ایدئولو‍‍ ژی خود را بوسیله آنها تبلیغ و ترویج می کند پر کند و فرهنگ غیر انسانی خود را به دانش آموزان ، دانشجویان و مردم ما دیکته و تحمیل کند.

افشارپور با اشاره به ظرفیت ها و پشتوانه های بزرگ دینی و فرهنگی در کشور گفت:شرایط موجود ایجاب می کند که ما هم ازفضای مجازی به خوبی استفاده کنیم و با دشمن مقابله به مثل کنیم.

وی تصریح کرد: در این ارتباط تاکنون قدم های خوبی برداشته شده ، کارهای خوبی درحوزه ساخت بازی انجام شده ، بازی های ایرانی و نرم افزارهای خیلی خوبی در این حوزه ساخته شده است.

افشارپور گفت:در حوزه فضای مجازی با ساختن درگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی داخلی توانسته ایم با جنگ نرم دشمن مقابله به مثل کنیم.

خبرهای تصویری