Skip to content

فناوری اطلاعات: ۷۰۰ نشریه در سامانه نشریات علمی کشور

رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت نشریات علمی، گفت: این سامانه به منظور نظارت و مدیریت انتشار نشریات علمی راه اندازی شده و تاکنون اطلاعات ۷۰۰ نشریه در آن درج شده است.

دکتر مظفر شریفی با اشاره به جزئیات سامانه نشریات علمی وزارت علوم افزود: نشریات علمی بسیاری در کشور با درجه علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی در کشور وجود دارد که مجوز آنها از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است.
رئیس مرکز سیاستگذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به برنامه های این وزارتخانه در زمینه مدیریت نشریات علمی اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا اقدام به ایجاد سامانه نشریات علمی به منظور نظارت و مدیریت نشریات علمی کردیم.
وی با بیان اینکه در این سامانه بر توالی انتشار نشریات علمی نظارت دارد، ادامه داد: در این سامانه همچنین اطلاعاتی در زمینه های صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریات و توالی انتشار به تفکیک حوزه های تخصصی درج شده است.
دکتر شریفی امکان دسترسی آسان به نشریات علمی تخصصی برای محققان و دانشجویان را یکی از مزایای این سامانه نام برد و خاطر نشان کرد: در گذشته دسترسی به این نوع نشریات به آسانی صورت نمی گرفت ولی با راه اندازی این سامانه متقاضیان می توانند در هر حوزه علمی به نشریات و عناوین آن دسترسی یابند.
رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، نظارت بر روند چاپ نشریات علمی را از دیگر مزایای ایجاد سامانه مدیریت نشریات علمی نام برد.
دکتر شریفی با بیان اینکه به نشریاتی که خللی در انتشار آنها وجود داشته باشد اخطار لغو مجوز داده می شود، یادآور شد: به نشریاتی که خللی در انتشار آنها وجود داشته باشد و یا جاپ می شوند ولی اطلاعات آن به کمیسیون نشریات وزارت علوم ارسال نمی شود، از نظر وزارت علوم به منزله عدم انتشار است و به این دسته از نشریات اخطار لغو مجوز اعطا می شود.
وی ادامه داد: از این رو نشریاتی که دارای مجوز هستند باید علاوه بر اینکه به موقع چاپ شوند و اطلاعات آن به کمیسیون نشریات وزارت علوم ارسال شود، لازم است تا در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شوند.
دکتر شریفی تعداد نشریات علمی کشور را ۷۵۰ نشریه دانست و اظهار داشت: از این تعداد اطلاعات ۷۰۰ نشریه در این سامانه درج شده است.

خبرهای تصویری