Skip to content

فناوری سلامت: تصویب رشته جدید ارزیابی فناوری سلامت در مقطع کارشناسی ارشد

مدیرکل دفتر گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت از تصویب برنامه آموزشی ارزیابی فناوری سلامت HTA در وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این دوره در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای علوم پزشکی راه اندازی می شود.

دکتر ضیایی گفت: شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت برنامه های آموزشی دیگری را نیز در دانشگاههای علوم پزشکی تصویب کرد که از آن جمله می توان به تصویب برنامه آموزشی توسکین های میکروبی در مقطع دکتری تخصصی، اکولوژی انسانی در مقطع کارشناسی ارشد و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در مقطع دکتری تخصصی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: شورای عالی برنامه ریزی به منظور ارتقای علمی مراکز توسعه شبکه بهداشت یک دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان آموزش علوم سلامت به صورت نیمه حضوری برای مربیان طراحی کرده و به تصویب رساند.

مدیرکل دفتر گسترش دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت: این دوره ویژه مربیان بهورزی دارای مدرک کارشناسی علوم پزشکی است و کلیات آن به تصویب وزارت بهداشت رسید و در راستای تشکیل شبکه های بهداشتی، درمانی و آموزشی صورت گرفته است.

خبرهای تصویری