Skip to content

کاربرد پژوهش: جهاد دانشگاهی به کاربری پژوهش و عرضه فن آوری توجه دارد

معاون پژوهش و فن آوری جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی نهادی پژوهشی است که به تولید علم صرف اکتفا نمی‌کند و باید به کاربرد آن اهمیت داده و حاصل کار را به صورت فناوری در اختیار جامعه قرار دهد.
به گزارش ایسنا، دکتر تاروردی که در افتتاحیه کنگره نوروپسیکولوژی سخن می گفت، خاطر نشان کرد: باید بر کاربردی کردن و رساندن محصولات تحقیق به دست مردم تاکید ویژه ای شود. در دانشگاه‌های نسل اول فقط بحث آموزش مطرح بوده، در دانشگاه‌های نسل دوم پژوهش همراه آموزش ارائه شده و در دانشگاه‌های نسل سوم دسترسی به فن آوری و کاربرد آن حائز اهمیت است.
وی همچنین وضعیت مقالات ایرانی در نشریات خارجی را در سال های اخیر بسیار درخشان خواند و اظهار داشت: در این مدت منحنی تعداد مقالات ما صعودی بوده و با تولید حدود شش هزار مقاله در منطقه بعد از ترکیه در جایگاه دوم و در دنیا رتبه ‌٣٩ را از نظر تولید مقالات داشته‌ایم.
دکتر تاروردی با بیان اینکه در سال ‌٢٠٠۴، سه هزار و ‌٨۵٢ سند علمی نمایه شده در ISI داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: از این بین هزار و ‌٨٧٢ مقاله‌ برای علوم پایه، ‌٨۶٣ مقاله پزشکی، ‌٧۶٣ مقاله فنی مهندسی، ‌١٧٩ مقاله کشاورزی و دامپزشکی، ‌۶٧ مقاله علوم انسانی و سه مقاله مربوط به هنر بوده است.
وی با بیان اینکه ‌٢٠ درصد تولید مقالات در حوزه علوم پزشکی مربوطه به داروسازی است، تصریح کرد: ‌٢/٣ درصد مقالات در روان پزشکی بوده که رتبه یازدهم را در سطح دانشگاه داشته است که سه مقاله هم در پایگاه ISI به چاپ رسیده است.
تاروردی بودجه تحقیقات امسال کشور را ‌۶ دهم درصد GDP عنوان و تصریح کرد: این رقم بسیار کم می‌باشد و باید با اولویت بندی و توجه به کارهای زود بازده با همین بودجه ناچیز بهره لازم را برد.

خبرهای تصویری