Skip to content

مالکیت معنوی: ارائه پیش نویس آئین نامه مالکیت فکری به هیأت امنای دانشگاه‌ها

معاون وزیر علوم از ارائه پیش نویس آئین نامه مالکیت فکری به هیأت امنای دانشگاه‌ها خبر داد.

دکتر علیرضا جهانگیریان با بیان این خبر گفت : پیش نویسی در بحث مالکیت فکری تهیه شده است که به دانشگاه‌ها به عنوان پیش نویس راهنما ارائه می‌شود تا در هیأت امنای خود مطرح کنند و هیأت‌ امنای هر دانشگاه متناسب با وضعیت دانشگاه خود می تواند تغییراتی را در پیش نویس آئین نامه ایجاد و تصویب کند.

معاون فناوری وزیر علوم تاکید کرد : چنانچه دانشگاه‌ها بخواهند وارد بحث تجاری سازی تحقیقات شوند به مقدماتی نیاز دارند که بحث مالکیت فکری از جمله آنها است.

دکتر جهانگیریان گفت : آئین نامه‌ای باید وجود داشته باشد که ضوابط مالکیت فکری در آن قید شود و به این ترتیب باید مشکلات زیربنایی بحث تجاری سازی در دانشگاه‌ها برطرف شود.

خبرهای تصویری