Skip to content

مالکیت معنوی: ثبت اختراعات، ابتکارات و نوآوریها در کشور به صورت واحد در می‌آید.

دکتر صادق واعظ زاده از ثبت اختراعات، ابتکارات و نوآوریها در کشور به صورت واحد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ ‌زاده درباره نظر وزیر علوم در زمینه به رسمیت نشناختن ثبت اختراعات و ابتکارات در سازمان ثبت اسناد گفت: در مرحله مطالعه و بررسی هستیم تا ثبت رسمی یک نوآوری به صورت واحد دربیاید و صاحبان فن و علم بتوانند از همه حمایتها برخوردار شوند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ مرکز و صندوق از بودجه دولت به نوآوران کمک می‌کنند اما به دلیل نبودن اطلاع‌رسانی مطلوب پژوهشگران و فناوران بطور یکسان از آنها بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین هماهنگی این مراکز و واحد شدن ثبت نوآوریها دارای اهمیت است چون به این ترتیب می‌توان با تولید هر محصول پژوهشی بلافاصله حمایتهای لازم را انجام داد.

دکتر واعظ‌ زاده گفت: با تصویب قانون مالکیت معنوی و اجرای آن به زودی می‌توان به اهداف نزدیک شد.

خبرهای تصویری