Skip to content

مجلات پژوهشی: افزایش تعداد نشریات علمی ایرانی در پایگاه اسکوپوس به ۱۱۱ نشریه

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از افزایش تعداد نشریات علمی ایرانی که در پایگاه اسکوپوس ثبت و نمایه سازی شده اند، خبر داد.
دکتر جعفر مهراد از افزایش تعداد نشریات ایرانی که در پایگاه اسکوپوس ثبت و نمایه سازی شده خبر داد و گفت: تعداد نشریات معتبر علمی ایران که در اسکوپوس نمایه سازی شده نشان می دهد که این افزایش چشمگیر بوده و به رقمی در حدود ۱۱۱ عنوان نشریه بالغ شده است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: آمار ارائه شده مربوط به پایان مهرماه ۱۳۹۱ می باشد.

خبرهای تصویری