Skip to content

مجلات پژوهشی: انتشار نخستین نشریه تخصصی پزشکی قلب و قفسه سینه در کشور

نخستین نشریه (ژورنال ) تخصصی پزشکی قلب و قفسه سینه (Journal of Cardio-Thoracic Medicine ) توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شد.

دکتر رضا باقری عضو هیات علمی این دانشگاه با بیان این مطلب گفت : این نشریه پس از تصویب در معاونت پژوهشی دانشگاه به صورت فصلنامه منتشر شده است و از ابتدای مهر ماه امسال نیز رتبه علمی و پژوهشی از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به آن اختصاص داده شده است .

به گفته وی این نشریه در پایگاه های معتبر بین المللی از جمله ISC ،DOAJ، EBSCO، شاخص کوپرنیک، Magiran و گوگل اسکولار نمایه شده و این امر موجب شده است که مقالات چاپ شده در این مجله از امتیاز پژوهشی مناسبی برخوردار شوند .

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد : مقالات چاپ شده در این نشریه در محورهای مختلفی از جمله بیماری های ریوی ، قلبی (کاردیولوژی ) جراحی قلب و جراحی ریه و پیوند قلب و ریه و به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است .

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها