Skip to content

مجلات پژوهشی: انتشار ۱۰ مقاله برتر کشور در نشریه ثانویه وزارت بهداشت

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از سطح بندی نهایی نشریات علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: این سطح بندی پس از ارزیابی مقالاتی که از این مجلات برای وزارت بهداشت ارسال شده است صورت می گیرد.

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در حال حاضر مرحله داوری ۷۰۰ مقاله آغاز شده است و پس از ارزیابی آنها، بخشی از آنها برای چاپ در نشریه ثانویه وزارت بهداشت انتخاب می شوند.

وی گفت: در اولین گام ۱۰ مقاله برتر کشور در نشریه ثانویه الکترونیکی وزارت بهداشت به چاپ رسیدند و برای مرحله دوم ۷۰۰ مقاله از کل مجلات علوم پزشکی کشور برای ارزیابی و چاپ در نشریه ثانویه دریافت کرده ایم.

دکتر اکبری ساری اضافه کرد: سطح بندی در مرحله اولیه به صورت پایلوت انجام شده است اما پس از طی این مرحله تمام مقالات با چکیده های ساختار یافته در مجلات علوم پزشکی منتشر می شوند.

خبرهای تصویری