Skip to content

مجلات پژوهشی: تصویب برنامه آموزشی ژورنالیزم پزشکی

مدیرکل شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت از تصویب برنامه آموزشی رشته ژورنالیزم پزشکی و تکنولوژی پزشکی هسته ای در شورای معین شورای عالی برنامه ریزی این وزارتخانه خبر داد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تشریح مصوبات جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این مصوبات برای تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی ارائه می شود.

وی گفت: در این جلسه، ضرورت و برنامه آموزشی رشته ژورنالیزم پزشکی تصویب شد. هدف از تصویب این برنامه آموزشی تربیت افراد به طور حرفه ای و ورود آنها به عرصه ژورنالیزم پزشکی است.

دکتر ضیایی یادآور شد: رشته ژورنالیزم پزشکی در دانشگاههای کشورهای منطقه وجود ندارد و با توجه به اهمیت این رشته‌ امیدواریم روند آموزش آن در کشور با تصویب در شورای عالی برنامه ریزی تسهیل می شود.

وی همچنین از تصویب برنامه آموزشی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته خبر داد و گفت: مقرر شده است پس از تصویب نهایی مقطع کارشناسی این برنامه آموزشی در شورای عالی برنامه ریزی مقطع کاردانی این رشته حذف می شود.

خبرهای تصویری