Skip to content

مجلات پژوهشی: حضور ۳۸ نشریه ایرانی در ISI

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گقت: گزارشهای استنادی نشریات در هر نظام استنادی وجود دارد و پایگاه تامسون رویترز (ISI) نیز گزارشهای استنادی نشریات را با عنوان JCR منتشر می نماید. حضور ۳۸ عنوان از نشریات ایرانی در این بخش نشان دهنده رشد نشریات کشور است.
دکتر جعفر مهراد با بیان این خبر افزود: حضور ۳۸ عنوان از نشریات ایران در JCR بسیار با اهمیت بوده و لازم است سردبیران این نشریات توسط کمیسیون نشریات وزراتخانه های علوم و بهداشت به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گیرند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) گفت: در حالیکه سالهای اخیر موفقیت های چشمگیری از دانشمندان و پژوهشگران ایران در عرصه های تولید علم و ثبت آن توسط موسسات بین المللی را نشان می دهد و هر سال بر تعداد تولید علم ایران افزوده می گردد، به موازات آن نشریات علمی نیز با تلاش و کوشش سردبیران و هیات تحریریه ها و سیاست های موثر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر کیفی ارتقاء پیدا می کنند.
دکتر مهراد افزود: طبق آخرین آمار تعداد ۳ هزار و ۲۷۸ عنوان نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده اند که از مجموع این مجلات، تعداد یک هزار عنوان نشریه اعتبار خود را از وزارتین علوم و بهداشت دریافت کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از این مجلات توسط ISC و بخشی دیگر نیز برای نمایه سازی به نظام های بین المللی فرستاده می شود که در واقع نمایه شدن یک مجله در چندین نظام نشان دهنده ارزش و اعتبار نشریات است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شورای راهبری ISC ، تعداد ۶۰۴ عنوان از نشریات معتبر فارسی که در بخش گزارشهای استنادی ISC نمایه می شوند دارای ضریب تاثیر هستند . در واقع این بخش از ISC در بررسی پرونده ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی حایز اهمیت است.
دکتر مهراد گفت: از مجموع مجلات معتبر کشور در سال ۲۰۱۱ تعداد ۳۸ عنوان در JCR پایگاه اطلاعاتی تامسون رویترز ضریب تاثیر دارند. که این تعداد در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ به ترتیب ۳۴ و ۲۴ عنوان بود. تعداد مجلات دارای ضریب تاثیر ایران در پایگاه تامسون رویترز از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵ هر سال سه عنوان و در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هر سال ۶  عنوان و در سال ۲۰۰۸ تنها ۹ عنوان بود.
وی اضافه کرد: اشتباه برخی از اعضای هیات علمی و برخی از هیات های ممیزه در ارتباط با اینکه آیا نشریات علمی ایران در پایگاه اطلاعاتی تامسون رویترز نمایه می شود یا نه آن است که به جای مراجعه به بخش JCR که ضریب تاثیر نشریات را مشخص و معین می کند، به بخش Master Journal List مراجعه می کنند و ورود نام نشریات خود را در این بخش به حساب دارا بودن ضریب تاثیر نشریه می گذارند که اشتباه است.  ورود نام یک نشریه در بخش Master Journal List  ارتباطی به ضریب تاثیر مجله ندارد هر چند که برخی از این نشریات ممکن است با اخذ ضریب تاثیر از بخش JCR در این قسمت نیز قابل مشاهده باشد اما ضریب تاثیر مجلات صرفا از طریق JCR مشخص می شود.
وی اظهار داشت: به زودی شورای راهبری ISC در وزرات علوم تشکیل جلسه خواهد داد و تعداد مجلات فارسی دارای ضریب تاثیر در بخش گزارشهای استنادی نشریات (JCR) وابسته به ISC مشخص خواهد شد.

خبرهای تصویری