Skip to content

مجلات پژوهشی: مجلات دارای ضریب تاثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام معرفی می شوند

مجلات دارای ضریب تاثیر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) در پنجمین جلسه شورای راهبری ISC ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه مجلات دارای IF (ضریب تاثیر) در (ISC) از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ ارایه خواهد شد و در صورت تصویب نتیجه به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و فناوری جهت بهره برداری به ویژه برای استفاده در ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی ابلاغ خواهد شد.

دومین دستور کارشورای راهبری ISC بررسی نتیجه سمینار (ISC) در مالزی است و سپس شورای راهبری (ISC) تشکیلات سازمانی و بودجه مورد نیاز آن را بررسی خواهد کرد.

خبرهای تصویری