Skip to content

مجلات پژوهشی: نشریات علمی و پژوهشی رتبه بندی می شوند.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک هزار نشریه علمی از کمیسیون نشریات این وزارت، درجه علمی و پژوهشی گرفته اند، از ارزشیابی و رتبه بندی نشریات علمی پژوهشی در راستای افزایش کیفیت این نشریات خبر داد.

دکتر مظفر شریفی در کارگاه آموزشی نمایه سازی نشریات علمی – پژوهشی در پایگاههای های معتبر بین المللی گفت: در سالهای گذشته روند صدور مجوز درجه علمی پژوهشی برای نشریات کشور از انتظارات برنامه ها پیشی گرفت و با اینکه در گروه علوم انسانی تعداد نشریات منتشر شده به زبان انگلیسی کمتر از زبان فارسی بود ولی در سایر گروهها انتشار نشریات متوازن بوده است.

وی در جمع سردبیران و مسوولان نشریات علمی و پژوهشی کشور افزود: با توجه به رشد کمی صورت گرفته در بخش نشریات علمی و پژوهشی، ارزیابی کیفی نشریات در اولویت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم قرار گرفته است.

دکتر شریفی یادآور شد: به منظور افزایش کیفیت و استاندارد سازی نشریات علمی و پژوهشی کشور، در گام اول پایگاه الکترونیکی رصد وضعیت انتشار نشریات راه اندازی شد که امکان مقایسه آنها را از لحاظ استمرار و نظم انتشار فراهم کرد.

وی تاکید کرد: انتشار منظم و به موقع نشریات علمی و پژوهشی یک اصل مهم است که در راستای کمک به چاپ به موقع نشریات، دستورالعمل پذیرش انتشار الکترونیکی نشریات در جهت کاستن از هزینه های چاپ و کاغذ تصویب و ابلاغ شده است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم افزود: در سال ۹۳ مجوز انتشار نشریه علمی و پژوهشی فقط در زمینه هایی که در آن حوزه نشریه وجود نداشته یا اندک باشد صادر می شود و در این خصوص اولویت اعطای مجوز نیز به انجمن های علمی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی اختصاص دارد.

دکتر شریفی ارزشیابی و رتبه بندی نشریات علمی و پژوهشی را از برنامه های حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم عنوان کرد و گفت که سامانه الکترونیکی ویژه ای به همین منظور طراحی شده است تا بر اساس اطلاعات خوداظهاری مدیران نشریات، رتبه بندی نشریات صورت گیرد.

وی نقش آموزش های تخصصی و برگزاری کارگاه های آموزشی نمایه سازی نشریات علمی پژوهشی در پایگاههای استنادی معتبر بین المللی را در بین المللی شدن نشریات و کاهش تاخیر در انتشار به موقع آنها مفید و موثر توصیف کرد.

خبرهای تصویری