Skip to content

مجلات پژوهشی: نشریه بین المللی IJEST واحد علوم و تحقیقات به عنوان نشریه برتر بین المللی برگزیده شد.

خبرگزاری فارس: نشریه بین المللی انگلیسی زبان علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان نشریه برتر بین المللی کشور برگزیده شد.
نشریه بین المللی انگلیسی زبان علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، در هفته پژوهش و فناوری و در سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور، به عنوان نشریه برتر بین المللی کشور برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
این نشریه دارای فعالیت ۹ ساله بوده و به لحاظ شاخص تأثیر (Factor Impact) در رده اول کشور معادل ۰۵۱/۳  قرار دارد.
مجله IJEST  واحد علوم و تحقیقات به عنوان تنها نشریه ISI دارای IF در سطح دانشگاه‌های آزاد اسلامی به صورت فصلنامه چاپ می‌شود و هم اکنون ۳۰۰۰ مقاله بین المللی در فهرست بررسی و داوری این نشریه قرار دارد به طوریکه از سوی ناشر بین المللی Springer ،تقاضای دو ماهانه Bimonthly شده است.
همچنین، نشریه IJEST هم‌اکنون در ۸۵  پایگاه اطلاعاتی در سطح جهان اندکس شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها