Skip to content

مجلات پژوهشی: هزار و ۱۷۸ نشریه علمی پژوهشی در ISC نمایه سازی می شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خبر از نمایه سازی هزار و ۱۷۸ نشریه علمی پژوهشی و علمی ترویجی دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و انجمن های علمی در این پایگاه داد.

دکتر جعفر مهراد: میزان تولیدات علمی پژوهشگران ایران در نشریات فارسی و انگلیسی که در ISC نمایه سازی می شوند در سال ۱۳۸۰تعداد ۶۴۱۹ مقاله، در سال ۱۳۸۱ تعداد ۶۵۹۰ مقاله، و در سال ۱۳۸۲تعداد ۷۴۲۴ مقاله بود.

وی خاطر نشان کرد: بررسی بیشتر ISC نشان می دهد که این ارقام هر سال به دلیل افزایش تعداد نشریات علمی مصوب کمیسیون نشریات وزارت علوم و وزارت بهداشت رشد چشم گیری یافته است به طوری که در سال ۱۳۸۳تعداد ۸۵۸۷ مقاله و در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۵۰۶۸، ۱۸۰۵۹ ، ۲۰۴۳۱ ، ۲۵۱۷۰ ، ۲۹۳۹۸ و ۳۲۲۷۹ مقاله توسط استادان و پژوهشگران ایرانی ثبت و نمایه سازی شده است.

***تاخیر در چاپ و انتشار نشریات ایرانی عامل کاهش مقالات در سال ۹۲

کتر مهراد با بیان اینکه آمار تولید علم ایران در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به ترتیب ۲۸۴۳۳ مقاله و ۱۱۲۰۱ مقاله است، درمورد علت کاهش تعداد مقالات گفت: این موضوع را فقط می توان به تاخیر در چاپ و انتشار نشریات ایرانی به زبان های فارسی و انگلیسی نسبت داد والبته به نظر می رسد این موضوع مورد توجه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد.

وی با تاکید بر فرایند تجاری سازی حاصل زحمات پژوهشگران ایرانی در جهت تبدیل علم به فناوری و ثروت افزود: البته اعتقاد بر این پدیده نباید مانع از تلاش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در تولید علم شود و باید بر این مهم تاکید کرد که اکنون میزان تولیدات علمی ایران در قالب مقالات تحقیقاتی به رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در سطح ملی و بین المللی منجر شده است.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد. این پایگاه سومین نظام استنادی بین المللی است که برای سنجش و ارزیابی علمی کشورهای اسلامی تاسیس شده است و ثبت و نمایه سازی نشریات علمی از سال ۱۳۸۰ به بعد در برنامه های ISC قرار گرفته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها