Skip to content

مجلات پژوهشی: هم اکنون ۲۱ نشریه علوم پزشکی از ایران در ISI نمایه می شوند.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با اشاره به سطح بندی نشریات علوم پزشکی کشور گفت: از میان ۱۵۰ نشریه علوم پزشکی تاکنون ۲۱ نشریه در ISI نمایه شده و مجموعاً ۵۰ نشریه نیز در Scopus و Embase نمایه شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبری ساری در نخستین گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور در محل پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: ۱۴۰ مجله علوم پزشکی نیز در Google Scholar نمایه شده است.

وی اضافه کرد: اکنون مقالات ایرانی با توجه به مجلات نمایه شده در بسیاری از نمایه های بین المللی دیده می شوند و این فرصت خوبی برای محققان ایرانی است.

دکتر اکبری ساری با اشاره به شاخص هایی که سطح بندی نشریات بر اساس آن انجام شده است، گفت: سطح بندی نشریات بر اساس مصوبه هیئت ممیزه انجام شده و انتشار منظم و بدون تاخیر یکی از این شاخص ها است. یکسال پیش از ۱۲۰ نشریه موجود علوم پزشکی در آن زمان ۱۲ نشریه دو سال بود که چاپ نشده بودند و تنها ۳۰ نشریه به موقع منتشر می شدند اما در حال حاضر از ۱۵۰ نشریه ای که منتشر می شوند تنها چند مورد در انتشار تاخیر دارند.

وی استاندارد بودن صفحه الکترونیک XML نشریات را از دیگر شاخص های مورد سطح بندی برشمرد و گفت: در حال حاضر همه نشریات دارای صفحه الکترونیک استاندارد هستند.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با اشاره به اشکالات عمده ای که در همه نشریات علوم پزشکی وجود داشته است، گفت: تمامی نشریات در زمینه نامناسب بودن عنوان مقالات، نامرتب بودن رفرنسها، عدم رعایت الگوی یکسان و نمودار و جداول به طور عمده مشکل داشتند که خوشبختانه با تذکرات کارشناسان مشکلات رفع شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تمامی نشریاتی که اشکالات خود را حل کرده اند در نمایه نامه های بین المللی نمایه شده اند و ما در انتظار مجلات جدید هستیم.

خبرهای تصویری