Skip to content

مجلات پژوهشی: وضعیت حضور نشریات علوم پزشکی کشور در نمایه‌‌های بین‌المللی

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور وضعیت حضور نشریات علوم پزشکی در نمایه های بین المللی را تشریح کرد و گفت: حضور نشریات علوم پزشکی در نمایه های بین المللی با رشد چشمگیری مواجه بوده است.

دکتر علی اکبری ساری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: نشریات علوم پزشکی دارای رتبه علمی – پژوهشی هستند و کمیسیون نشریات توانسته است با سرعت بیشتری مجوزهای لازم برای نشریات را بررسی کند به طوریکه در یک سال گذشته ۲۳ نشریه جدید به مجموعه نشریات علوم پزشکی پیوسته اند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۴۶ نشریه علوم پزشکی در کشور وجود دارند و ۲۰ نشریه جدید نیز مجوز اولیه را دریافت کرده اند و در انتظار تصویب نهایی دریافت مجوز نشریه هستند.

دکتر اکبری ساری گفت: تعداد نشریات علوم پزشکی حاضر در Embase از هشت نشریه به ۲۶ نشریه، تعداد نشریات حاضر در نمایه نامه Scopus از دو نشریه به ۲۱ نشریه و نشریات حاضر در نمایه نامه index copernicus نیز از ۲۰ نشریه به ۱۲۴ نشریه افزایش داشته است.

وی گفت: در حال حاضر از ۱۴۶ نشریه علوم پزشکی کشور ۱۸ نشریه در نمایه نامه بین المللی ISI و ۶ نشریه در Pubmed حضور دارند.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با اشاره به اهمیت نمایه شدن مجلات ایرانی در نمایه نامه های بین المللی یادآور شد: با توجه به تلاش ایران برای رسیدن به قله هدف در افق ۱۴۰۴ و دستیابی به رتبه اول تولید علم در منطقه باید تولید علم ایران با شتاب مناسبی پیش برود تا به این هدف دست یابیم از همین رو زمانی که مقاله یک محقق ایرانی وارد نمایه بین المللی می شود، می تواند آمار تولید علم ایران را تا حدود چهار بار بیشتر افزایش دهد.

وی در خصوص تعداد نشریات علوم پزشکی کشور حاضر در نمایه نامه بین المللی ISC گفت: ۶۵ نشریه ایرانی در حوزه علوم پزشکی تاکنون در نمایه نامه ISC نمایه شده اند.

خبرهای تصویری