Skip to content

مجلات پژوهشی: ۱۱ نشریه علوم پزشکی رتبه علمی پژوهشی دریافت کردند.

جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور برگزار شد و به ۱۱ نشریه علوم پزشکی کشور رتبه علمی – پژوهشی اعطا شد.
دکتر مصطفی قانعی – معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در یکصد و ششمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گفت: در دانشگاه های علوم پزشکی در ابتدا نشر را تبدیل به یک توقع کردیم و سپس آن را تبدیل به یک تفاهمنامه و بعد از آن نشر تبدیل به یک برنامه شده است که هیئت امنای دانشگاه باید نسبت به این برنامه حساس باشند و این حساسیت باعث شد که کار نشر و تولید مقاله در دانشگاه با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به آیین نامه رکورد علمی افزود: در سال گذشته ۲۰ الی ۳۰ درصد رشد علمی داشته ایم و تعداد نشریات نمایه شده در پایگاه های علمی با رشد خوبی همراه بوده، وضعیت مناسب است اما این وضعیت باید عالی شود.
وی افزود: ۲۳ نشریه در پایگاه ISI و ۶۹ نشریه در پایگاه SCOPUS تا پایان شهریور ماه امسال نمایه شده اند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: هر چه شتاب بیشتر می شود به تناسب ایرادات و نواقص هم زیادتر می شود پس باید مراقب بود تا شتاب علمی را کم نکنیم و نواقص را در ضمن افزایش شتاب و رشد علمی رفع کنیم.

۱۱ نشریه علوم پزشکی کشور که رتبه علمی پژوهشی دریافت کردند

 

ردیف

 

نام مرکز

 

نام نشریه

 

۱

 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز

 

فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور

 

۲

 

دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

 

Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology

 

۳

 

مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

Journal of Cardiovascular and
Thoracic Research

 

۴

 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز

 

جنتا شاپیر

 

۵

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

Journal of Organ Transplantation Medicine

 

۶

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان

 

۷

 

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی

 

۸

 

انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران

 

Anesthesiology and Pain Medicine

 

۹

 

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

 

Journal of Periodentology & Implant
Dentistry
(مشروط به جواب کمیته تخصصی )

 

۱۰

 

دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

مجلھ دانشگاه علوم پزشکی فسا (مشروط به جواب کمیته تخصصی )

 

۱۱

 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

مراقبتھای نوین (مشروط به جواب کمیته تخصصی )

همچنین ۲۳ نشریه از دانشگاه علوم پزشکی و یا واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد موفق به دریافت موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی شدند.

خبرهای تصویری