Skip to content

مدیریت اطلاعات پژوهشی: ضرورت ثبت و مستندسازی داده های بالینی در مراکز درمانی و دانشگاهی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: باید دانش مستند سازی تمامی داده های بالینی را وارد علوم پزشکی کنیم تا به این ترتیب کلیه فعالیت های علمی که در بیمارستانها، درمانگاهها و دانشگاهها انجام می شود، ثبت شود.

دکتر مصطفی قانعی در گردهمایی دست اندرکاران نظام سلامت کشور در محل سالن اجلاس سران با بیان این مطلب افزود: نظام شبکه بهداشت و درمان افتخار جمهوری اسلامی ایران است اما اینکه مشخص نیست چقدر مستند در نظام شبکه موجود است، یک ضعف است که می تواند با ثبت داده ها برطرف شود.

وی گفت: در برنامه پنجم توسعه تکلیف مشخص شده است اما آن طور که مقام معظم رهبری گفته اند ما باید به مرجع علمی تبدیل شویم در حال حاضر اگر همین روند فعلی را ادامه دهیم ۱۷ سال دیگر به مقام اولی منطقه می رسیم بنابراین باید سرعت بیشتری در رشد علمی خود داشته باشیم.

دکتر قانعی با اشاره به موفقیت های متعدد در زمینه تولید داروها و تجهیزات پیشرفته پزشکی در کشور یادآور شد: برای نجات از وابستگی باید تولید کنیم و تمام نخبگان با حرکت جمعی این مسیر را محقق کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: بر این اساس در پنج سال آینده می توانیم با نقشه ای که برای نظام سلامت دیده شده است به مقام اول منطقه برسیم.

خبرهای تصویری