Skip to content

مراکز تحقیقاتی: موافقت وزارت بهداشت با ایجاد ۹ مرکز تحقیقاتی جدید

دبیر شورای گسترش وزارت بهداشت از موافقت این وزارتخانه با ایجاد ۹ مرکز تحقیقاتی جدید در کشور خبر داد و گفت: وزارت بهداشت با ایجاد مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم داخلی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز موافقت قطعی به عمل آورد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت با راه اندازی ۸ مرکز تحقیقاتی جدید موافقت اصولی شد.

وی با اشاره به این مراکز تحقیقاتی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقاتی سم شناسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران بخشی از این مصوبات بود.

دکتر ضیایی اضافه کرد: وزارت بهداشت با راه اندازی مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز تحقیقات قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات آسیب های روانی اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام موافقت اصولی به عمل آورد.

وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات سرطان پستان در جهاددانشگاهی واحد تهران از دیگر مراکزی بودند که با راه اندازی آنها موافقت اصولی به عمل آمد.

خبرهای تصویری