Skip to content

مراکز رشد: ایجاد مرکز رشد تجهیزات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران از راه اندازی مرکز رشد تجهیزات پزشکی این دانشگاه خبر داد و گفت: این مرکز رشد به منظور حمایت از پژوهشگران فعالیت خود را آغاز می کند.

دکتر سید علی ابطحی با حضور در دانشکده علوم توانبخشی در دیدار با مدیران این دانشکده افزود: مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی فعالیت خود را آغاز می کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران از اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیزات جدید دانشکده توانبخشی خبر داد و گفت: این اعتبار به منظور توسعه هر چه بیشتر رشته های این دانشکده و فضای آموزشی آن تخصیص می یابد.

وی افزود: مقرر شده است برای هر ترم تحصیلی مبلغ ۲۵ میلیون تومان به منظور تامین حقوق اعضای هیئت علمی حق التدریسی تمام وقت دانشکده علوم توانبخشی و مبالغی برای بازسازی و نوسازی ساختمان دانشکده تخصیص یابد.

در این دیدار همچنین دکتر محمد صادق قاسمی – رئیس دانشکده علوم توانبخشی یادآور شد: هم اکنون ۷۰۰ دانشجوی کارشناسی، ۱۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۳۵ دانشجوی دکتری مشغول تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: دانشجویان در ۵ رشته گفتار درمانی، شنوایی سنجی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی تحصیل کرده و در آینده نزدیک دانشکده علوم توانبخشی به عنوان قطب توانبخشی کشور به تربیت نیروی انسانی خواهد پرداخت.

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران قدمتی ۵۰ ساله دارد و ۳۵ سال در عرصه آموزش، درمان و تربیت نیروی انسانی در حوزه توانبخشی مشغول به کار است.

خبرهای تصویری