Skip to content

مراکز رشد: رشد ۸ برابری مراکز رشد علم و فناوری در دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: مراکز رشد علم و فناوری در سال جاری و آینده در دانشگاه رشد می یابند و در همین زمینه واحدهای رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۵ واحد به ۴۰ واحد افزایش یافته که حاکی از رشد ۸ برابری است.
دکتر علیرضا رهایی با بیان اینکه مراکز رشد در تبدیل دانش به تجاری سازی محصولات نقش جدی دارند، اظهار داشت: این واحدها نیاز به توسعه محصولات و پیدا کردن بازار دارند که بحث حمایت مالی از این مراکز به صورت وامهای کم بهره می تواند به آنان کمک کند که در قالب شرکتهای دانش بنیان فعال شوند و از صندوقهای حمایتی استفاده کنند.
وی درباره توسعه و رشد مراکز رشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: هر چند دانشگاه امیرکبیر در توسعه فضاهای جدید برای مراکز رشد محدودیت دارد اما در حال ایجاد مجموعه جدیدی با عنوان مجتمع واحدهای رشد و پارک فناوری برای واحدهای رشدیم که در ضلع جنوبی این دانشگاه در حال تاسیس است.

خبرهای تصویری