Skip to content

مراکز رشد: مرکز رشد واحدهای فناور در رشته هنر راه اندازی شد.

معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری از امضای توافق نامه با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به منظور راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت های نوپا در رشته هنر و زمینه های تخصصی مرتبط خبر داد.

دکتر سید سپهر قاضی نوری با اشاره به امضای توافق نامه سه جانبه بین معاونت علمی وفناوری، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان گفت: در این تفاهم نامه ایجاد یک مرکز رشد به منظور حمایت از راه اندازی و گسترش و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان توسط فارغ التحصیلان، کارآفرینان، نوآوران، هنرمندان و صاحبان ایده در این رشته و زمینه های تخصصی دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه تامین حداقل ۵۰ درصد منابع مالی اولیه راه اندازی مرکز رشد برعهده معاونت علمی و فناوری است، افزود : نظارت عالیه بر پیشبرد این توافق نامه و راه اندازی مرکز رشد و فعالیت های آن از دیگر مسوولیت های معاونت علمی و فناوری در این توافق نامه است.

دکتر قاضی نوری مسوولیت اصلی دانشگاه هنر اصفهان را در این تفاهم نامه تامین فضای فیزیکی ، ارائه مشاوره های تخصصی و مشارکت در فرآیندهای جذب و پذیرش واحد ها و همچنین نظارت و ارزیابی و تسهیل در بهره برداری شرکت های دانش بنیان پذیرفته شده از امکانات تخصصی و اختصاصی دانشگاه عنوان کرد .

معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به اینکه در این توافق نامه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینه اخذ مجوز مورد نیاز مرکز رشد از مراجع ذیربط و بکارگیری سیستم های مدیریتی شهرک برای اداره مرکز رشد فعالیت می کند ، ادامه داد : جذب و پذیرش واحدهای فناور، آموزش و هدایت شرکت های پذیرفته شده برای ایجاد کسب و کار موفق ، نظارت و ارزیابی مستمر از وضعیت شرکت ها، ارایه خدمات و پشتیبانی های عمومی و تخصصی مورد نیاز برای راه اندازی و تداوم فعالیت های کسب و کار مرتبط با حوزه فعالیت مرکز رشد نیز از دیگر مسئولیت های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.

دکتر قاضی نوری مدت زمان اجرای این توافق نامه را ۵ سال عنوان کرد که در صورت تمایل طرف های توافق نامه زمان آن قابل تمدید است.

خبرهای تصویری