Skip to content

مراکز پژوهشی: افزایش دو برابری تعداد مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به لزوم افزایش مراکز تحقیقاتی به عنوان بستر مناسب تحقیقات حوزه علوم پزشکی از افزایش دو برابری آنها تا پایان برنامه چهارم توسعه خبر داد.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور با توجه به ماهیت تحقیقات در علوم پزشکی که مبتنی بر شواهد است، جایگاه مناسبی برای شکل گیری تحقیقات در کشور هستند و می توانند به رشد تحقیقات در کشور منجر شوند.

وی اضافه کرد: مراکز رشد نیز گامهای بعدی مراکز تحقیقاتی هستند و با توجه به تکلیف قانونی در زمینه توسعه مراکز تحقیقاتی که در برنامه چهارم توسعه در حوزه علوم پزشکی وجود دارد تعداد این مراکز به دو برابر افزایش می یابد.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۷۰ مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی وجود دارد که البته تنها بخشی از این مراکز دارای بودجه مصوب هستند و سایر این مراکز از بودجه های تحقیقاتی دانشگاهها استفاده می کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها