Skip to content

مراکز پژوهشی: ایجاد ۱۰مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اعطای مجوز ۱۰ مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه خبر داد و گفت: ‌از ابتدای امسال تا کنون ۱۰ مرکز تحقیقاتی جدید موفق به دریافت موافقت اصولی وزارت بهداشت و یا تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن تفقدی با اعلام این مطلب افزود: ‌بر این اساس مراکز تحقیقاتی سلامت زنان، جراحی آندوسکوپیک، بیماری های ریوی و سل، پاتولوژی مولکولی سرطان، سامانه های نوین دارو رسانی، پیوند کلیه موفق به دریافت تایید از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شده اند.
وی افزود: مراکز تحقیقاتی ژنتیک، ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت سلامت و اعتیاد نیز در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده اند.
تفقدی با اشاره به اینکه به وجود ۴۰ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار داشت: تصویب نخستین پژوهشکده دانشگاه در شورای گسترش وزارت بهداشت با عنوان پژوهشکده علوم و فنون دارویی در قالب سه مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و علوم دارویی مصوبه شورای گسترش این وزارت را نیز اخذ کرد.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: پژوهشکده علوم دندانی دانشگاه هم در نوبت تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت قرار دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها