Skip to content

مراکز پژوهشی: تجهیز ۶ مرکز تحقیقاتی منطقه ای علوم پزشکی در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ایجاد و تجهیز ۶ مرکز تحقیقاتی منطقه ای به منظور توانمندسازی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و دسترسی بیشتر به دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی خبر داد.

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور وضعیت مطلوبی در بخش تجهیزاتی ندارند و در این میان برخی از دانشگاه های تیپ یک حتی دستگاه های پیشرفته برای تحقیقات خود ندارند و لازم است که تا در حد توان کشور این مراکز را تجهیز کنیم.
وی با اشاره به کمبود بودجه بخش تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برای استفاده بهتر و اینکه همه دانشگاه ها از این مزیت برخوردار شوند، پیشنهاد شده است که در مرحله اول ۶ مرکز تحقیقاتی منطقه ای تعیین شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: در این طرح، محیط و فضا را مرکز تحقیقاتی داوطلب به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام می کند و معاونت تحقیقات بر اساس بودجه موجود این مرکز را به دستگاههای پیشرفته تجهیز می کند.
وی یاد آور شد: قول هایی از مراکز مختلف از جمله ریاست جمهوری گرفته ایم تا برای امسال این ۶ مرکز را با توجه به بودجه دریافتی تجهیز کنیم.
دکتر واسعی اظهار داشت: دستگاه هایی که برای این مراکز تهیه می شود به صورت منطقه ای کاربر خواهد داشت و به مراکز همجوار خود خدمات ارائه می دهد. شاخص ارزیابی این مرکز تحقیقاتی منطقه ای نیز از این پس میزان کمک به مراکز تحقیقاتی همجوار در اجرای طرح های پژوهشی خواهد بود.
گفتنی است ایجاد و تقویت این مراکز می تواند باعث توسعه همکاریهای علمی در سطح کشور و شکل گیری شبکه های تحقیقاتی گردد. طی سالهای اخیر یکی از خلاء های مهم درحوزه پژوهشی فقدان این گونه زیرساختها بوده است. با توجه به راه اندازی مراکز تحقیقاتی جدید و وجود چند مرکز در یک حوزه تخصصی ضرورت همکاری جهت تحقق رویکردهای مشترک به یک ضرورت تبدیل شده است.

خبرهای تصویری