Skip to content

مراکز پژوهشی: تدوین آئین نامه تشکیل پژوهشگاه های‌ استانی وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تدوین آئین نامه تشکیل پژوهشگاههای استانی وزارت بهداشت و نحوه اداره این پژوهشگاهها خبر داد و گفت: این پژوهشگاهها به عنوان مراکز مستقل تحقیقاتی فعالیت خواهند کرد و به دانشگاهها وابسته نخواهند بود.

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: آئین نامه تشکیل پژوهشگاه استانی به گونه ای خواهد بود که ضمن حفظ استقلال این پژوهشگاهها از سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها، این مراکز درآمد خود را بر اساس خدمات پژوهشی که ارائه می شود تأمین می کنند.

دکتر واسعی خاطرنشان کرد: پژوهشگاههای استانی وزارت بهداشت به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد و سعی می کنیم این پژوهشگاهها یک نفره اداره نشود و به سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه نیز وابسته نباشد.

وی یادآور شد: پژوهشگاههای استانی در دانشگاه مادر مستقر خواهد شد و وظیفه شان خدمات رسانی به دانشگاههای اطراف و خود دانشگاه مادر خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت گفت: ۸۰ درصد تجهیزات اولیه این پژوهشگاهها با مشارکت خود دانشگاهها و به صورت مشترک با آنها تأمین خواهد شد. در واقع دستگاه های تحقیقاتی خریداری خواهند شد که هر دانشگاه به تنهایی از عهده خرید آنها بر نمی آید تا با قرار گرفتن در این پژوهشگاهها، دانشگاهها و محققان بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

وی در خصوص بودجه پژوهشگاههای استانی وزارت بهداشت گفت : این مراکز بودجه جداگانه ای ندارند بلکه از بودجه دانشگاهها و بخشی از بودجه پژوهشی که ریاست جمهوری برای این کار در نظر گرفته شده است، برای آنها استفاده خواهد شد.

دکتر واسعی اضافه کرد: پژوهشگاههای استانی در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، تبریز و مازندران استقرار می یابد و علت آن نیز این است که دانشگاههای این استانها فضایی که برای این کار لازم بود را به وزارت بهداشت اعلام کردند و از توان مطلوب هیئت علمی نیز برخوردار بودند.

وی از اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای ایجاد این مراکز در سایر استانها در صورت اعلام آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی خبرداد و گفت: اگر مرکزی در سال آینده این توان را داشته باشد، می تواند به گروه پژوهشگاهها اضافه شود.

خبرهای تصویری