Skip to content

مراکز پژوهشی: تغییر نحوه تخصیص بودجه به مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

مدیر کل دفتر هماهنگی و توسعه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به نحوه اختصاص بودجه های تحقیقاتی سال ۸۸ مراکز تحقیقاتی از تغییر در نحوه تخصیص بودجه به این مراکز خبر داد.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: از سال آینده بودجه های مراکز تحقیقاتی از ابتدای سال در بودجه پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی دیده می شود.

وی گفت: با توجه به تغییر نحوه پرداخت بودجه مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۸۸ تصمیم گرفته شده بودجه این مراکز به طور مستقیم از بودجه پژوهشی اختصاص یابد و نحوه تخصیص آن و بودجه دانشگاهها مشخص شود.

مدیر کل دفتر هماهنگی و توسعه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: پیش از این بودجه های تحقیقاتی به صورت جداگانه اعلام می شد اما با این تغییر رویه مراکز تحقیقاتی از ابتدای سال در جریان میزان بودجه ای که به آنها اختصاص داده شده قرار می گیرند.

دکتر اولیاء با اشاره به افزایش هزینه های تحقیقاتی خاطرنشان کرد: البته این میزان بودجه با توجه به ضریب تورم و افزایش هزینه تحقیقات در علوم پزشکی برای این مراکز کافی نخواهد بود.

خبرهای تصویری