Skip to content

مراکز پژوهشی: مراکز رشد و تحقیقاتی جدید به تصویب وزارت بهداشت رسید.

دکتر ضیایی مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت اعلام کرد: شورای گسترش با ایجاد مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز رشد واحدهای زیست فناوری در پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی موافقت کرد.

بر اساس مصوبات یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای گسترش با تاسیس مراکز تحقیقاتی ذیل نیز موافقت بعمل آمد.

تاسیس پژوهشکده فناوری های نوین در پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی: موافقت قطعی
مرکز تحقیقات تولید مثل در جهاد دانشگاهی: موافقت قطعی
مرکز تحقیقاتی لیزر پزشکی در جهاد دانشگاهی: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز : موافقت اصولی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات خودایمنی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز: موافقت قطعی
مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز: موافقت قطعی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز: موافقت قطعی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی گناباد: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات بیماریهای چشم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  : موافقت اصولی
مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: موافقت اصولی
مراکز تحقیقات بیماریهای عفونی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات بیماریهای لثه و دندان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و ارتقای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات داروسازی سنتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران : موافقت اصولی
مراکز تحقیقات ضایعات نخاعی و  در دانشگاه علوم پزشکی تهران: موافقت اصولی
مرکز تحقیقات جراحی و پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی تهران: موافقت اصولی
پژوهشکده سبک زندگی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) : موافقت اصولی

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها