Skip to content

مراکز پژوهشی: موافقت با تأسیس پنج مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأسیس پنج مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی با تأسیس مراکز تحقیقاتی “مادر، جنین و نوزاد”، “نفرولوژی”، “بیماریهای شغلی و طب کار”، بیماریهای مغز و اعصاب” و “لیزر در دندانپزشکی” در دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت کرد.

موافقت اصولی وزیر بهداشت در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسیده است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر دارای ۳۸ مرکز تحقیقاتی مصوب در حوزه های مختلف علوم پزشکی است.

خبرهای تصویری