Skip to content

مراکز پژوهشی: پژوهشکده دین و سیاست در دانشگاه قم افتتاح شد.

پژوهشکده دین و سیاست با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه قم افتتاح شد.
دکتر محسن رضایی در مراسم افتتاح پژوهشکده دین و سیاست دانشگاه قم که در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی این دانشگاه برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه باید فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی گسترش یابد افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این راستا به این نتیجه رسید تا چنین پژوهشکده‌ای دایر شود و به دلیل اینکه قم خاستگاه انقلاب بوده و جایگاه ویژه‌ای که در طول انقلاب داشته دانشگاه قم برای تاسیس این مرکز پیشنهاد شد.

وی به اهداف راه اندازی پژوهشکده دین و سیاست در قم اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف اصلی راه اندازی این مرکز بهره گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه قم بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پرهیز از موازی کاری و اضافه کاری در خصوص پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی یکی از اهداف راه اندازی پژوهشکده دین و سیاست بود که خوشبختانه این امر با همکاری دانشگاه قم محقق شده است.

وی با بیان اینکه راه اندازی پژوهشکده دین و سیاست موجب ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی در محیط دانشگاهی خواهد شد، افزود: این امر سبب یکپارچگی علمی نیز می‌شود.

دکتر رضایی گفت: هم اکنون مراکز علمی و پژوهشی زیادی در کشور فعالیت می‌کنند که اگر ارتباط بین این مراکز فراهم شود و پژوهشگران بتوانند با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند این امر موجب تقویت بار علمی کشور خواهد شد.

وی با ضروری خواندن برقراری ارتباط پژوهشگران اظهار داشت: چنانچه این ارتباط علمی بین محققان و دانشمندان در داخل کشور برقرار شود، شاهد انفجار علم در ایران اسلامی خواهیم بود.

پژوهشکده دین و سیاست بر اساس تفاهمنامه‌ای که بین دانشگاه قم و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منعقد شد با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام راه اندازی و فعالیت خود آغاز کرد.

خبرهای تصویری