Skip to content

مراکز پژوهشی: پیشنهاد ایجاد مراکز تحقیقاتی در جوار دانشگاهها با همکاری بخش صنعت

رئیس دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد ایجاد مراکز تحقیقاتی در جوار دانشگاهها با همکاری بخش صنعت را ارائه داد و گفت: در این راستا دانشگاه شریف با همکاری وزارت نفت اقدام به راه اندازی پژوهشگاه نیرو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید سهراب پور در هم اندیشی قانون یک درصد، وظیفه سنتی دانشگاهها را آموزش و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ذکر کرد و افزود: فناوری و تبدیل ایده به محصول تجاری و ثروت مقوله ای است که اخیرا کشور به سمت آن در حرکت است.

وی پژوهشهای بنیادی و مرز دانش را برای کشور مهم خواند و اظهار داشت: هر چند پژوهشهای بنیادی می تواند گره از مشکلات کشور باز کند اما در این راستا نباید از مرزهای دانش غافل باشیم در غیر این صورت از فناوریها و علوم روز عقب می مانیم.

رئیس دانشگاه شریف انتشار مقالات در نشریات معتبر را از جمله شاخصهای ارزیابی در توسعه پژوهشهای بنیادی دانست و ادامه داد: در حوزه پژوهشهای کاربردی بهترین معیار پژوهشهای کاربردی و بنیادی حجم قراردادها است.

وی با اشاره به حجم قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف گفت: حجم قراردادهای پژوهشی این دانشگاه در سال ۸۶ حدود ۱۳ میلیارد تومان، در سال ۸۷ حدود ۳۱ میلیارد تومان و در ۹ ماهه اول سال جاری حجم قرار دادهای پژوهشی این دانشگاه بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان می شود که از این میزان ۱۳ میلیارد تومان دریافتی داشتیم.

دکتر سهراب پور بر ایجاد مراکز تحقیقات مشترک با صنعت در جوار دانشگاهها و مراکز علمی تاکید و اضافه کرد: دانشگاهها دارای بودجه های محدودی هستند و توانایی راه اندازی این مراکز تحقیقاتی را ندارند اما با کمک بخش صنعتی می توان این مراکز را ایجاد کرد و در آن اقدام به جذب نخبگان کشور کرد.

وی با اشاره به تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها، یادآور شد: طی ۷ سال بودجه های مربوط به تجهیزات دانشگاهها ارائه نشده است اما در سال جاری برای اولین بار این بودجه ها به دانشگاهها ارائه شد و امیدوایم این امر تکرار شود به تازگی نیز رئیس جمهور دستور پرداخت این وجوه را صادر کرده است.

دکتر سهراب پور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گران بودن پهنای باند اینترنت، گفت: متاسفانه حوزه اینترنت در کشور انحصاری است از این رو هیچ رقابتی برای کاهش قیمتها وجود ندارد طبق آمارها قیمت اینترنت در ایران ۱۱ برابر قیمت آن در ترکیه است.

خبرهای تصویری