Skip to content

منابع پژوهشی: رفع مشکل دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی به منابع علمی دنیا

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اشاره به مشکلاتی که پیش از این برای دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی به منابع الکترونیک علمی دنیا بوجود آمده بود، از انتخاب دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مسئول تامین منابع الکترونیک دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.
دکتر مصطفی قانعی افزود: دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی به منابع الکترونیک مدت زمان محدودی به علت عدم پرداخت حق اشتراک و یا پرداخت با تاخیر، با مشکل مواجه شده بود که این موضوع را با سپردن مدیریت آن به یک دانشگاه حل کردیم.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران ماموریت یافت که موضوع دسترسی دانشگاهها به منابع الکترونیک را مدیریت کند و اعتباری نیز از سوی وزیر بهداشت برای این موضوع به دانشگاه داده شد.
دکتر قانعی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماموریت، دانشگاههای علوم پزشکی آنچه را که نیاز داشته باشند به مجموعه اعلام می کنند تا خریداری شود.
وی گفت: در حال حاضر دسترسی به “اسکوپوس” برای همه دانشگاهها فراهم است. البته دسترسی به “مدلاین” پیش از این نیز برای دانشگاهها فراهم بوده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: دسترسی به نشریه “نیچر” نیز به مدت چهار ماه به صورت رایگان برای دانشگاه های علوم پزشکی از طرف وزارت بهداشت ایجاد شد که پس از این مدت ارزیابی خواهیم کرد که در صورت تمایل هر یک از دانشگاه ها، دسترسی به این نشریه نیز فراهم شود.

خبرهای تصویری