Skip to content

مهاجرت نخبگان: ضرورت برنامه ریزی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهار روند مهاجرت آنها

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در طی سه دهه، تلاشهای خوبی در کشور برای عبور از چالش در زمینه کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص صورت گرفته است، افزود: یک چالش بزرگ یعنی کمبود نیروی انسانی رفع شده ولی مهاجرت نیروهای تحصیلکرده که با هزینه بالا در کشور آموزش دیده اند به خارج از کشور چالش دیگر در مقابل ماست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر چالش جدی کشور اشتغال مفید برای نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص، به خصوص در سطوح عالی علمی است تا از مهاجرت آنها به کشورهای دیگر جلوگیری شود.

وی لزوم برنامه ریزی منسجم و حساب شده برای ایجاد اشتغال قشر تحصیکرده کشور را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: همه دستگاههای که اغلب خارج از وزارت آموزش عالی هستند باید در زمینه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان  دانشگاهی فعالیت نمایند و از سرمایه گذاری موفق صورت گرفته استفاده تام و تمام راببریم.

دکتر واعظ زاده عرصه فن آوری و تولید علم و فنون را در کشور مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: در کشور در برخی بخشها فعالیت های و موفقیتهای خوبی ایجاد شده است و باید در مرحله جدید به دنبال تجاری سازی علوم و دستاوردهای علمی جدید برویم.

وی افزود: باید به سوی تجاری سازی علم و دانش و فن آوری رفت تا این فن آوری به صورت کالا و خدمات تولید شده و در زندگی مردم تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه پیشرفتهای صورت رگفته در زمینه علم و فن آوری تاکنون بیشتر برای کشور افتخار کسب کرده است، افزود: دانش صلح آمیز هسته و فن آوری هوا و فضا از افتخارات بزرگ ملت ایران است.

دکتر واعظ زاده با تاکید بر لزوم حرکت به سوی تجاری سازی فن آوریها افزود: باید با تجاری سازی فن آوریها در کنار توسعه و پیشرفت کشور حلاوت و شیرینی پیشرفت را به مردم نشان داد.

وی برنامه ریزی کلان برای متصل کردن بخش علمی کشور به سایر بخش ها را از مهمترین عوامل در زمینه توسعه پژوهش و تحقیقات در کشور عنوان کرد و افزود: باید هماهنگی بین بخش علم و فنآوری و سایر بخشها بخصوص در بخش اقتصاد صورت بگیرید.

دکتر واعظ زاده لزوم همکاری همه فعالان عرصه اقتصاد در بخش های کشاورزی، صنعت و نیرو را با حوزه علم و فن آوری مورد تاکید قرار داد و گفت: تنها دانشگاهها نمی توانند چالش مهاجرت نخبگان را حل نمایند بلکه جلوگیری از این امر نیازمند تعامل همه بخشهاست.

وی با بیان اینکه آموزشهای دانشگاهی نیز باید کاربری تر باشد تا دانشجو بتواند در جامعه کار پیدا کند، افزود: باید زمینه های اشتغال نیز توسط سایر بخشها ایجاد شود و منابعی که در بانکها و بودجه وجود دارد باید صرف اشتغال فارغ التحصیلان شود.

دکتر واعظ زاده با تاکید برلزوم ایجاد هماهنگی بین بخش علم و فن آوری و سایر بخشها افزود: در حال حاضر بخش علم و فن آوری کارهای خوبی را شروع کرده و برای تحقق این امر برنامه ریزیها و مصوباتی صورت دهد.

وی از آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب پیشنهادت هماهنگ چند دستگاه در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از فارغ التحصیلان دانشگاهی حتی در حد تحصیلات دکترا که همه تحصیلاتش در داخل کشور بوده در یک کشور خارجی مشغول به کار است.

دکتر واعظ زاده با بیان اینکه شغل دلخواه یا جاذبه غرب بسیاری فارغ التحصیلان جویای کار را به غرب می کشاند، ادامه داد: باید با ایجاد ایجاد جاذبه و بسترهای و زمینه های مناسب اشتغال زمینه جلوگیری از خروج فارغ التحصیلان را فراهم نمایند.

وی پرهیز از تصمیم گیریها و مصوبات آنی را در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تصمیم گیریها و مصوبات آنی همانند یک مسکن است  در برخی مواقع به عکس خود عمل می کند.

دکتر واعظ زاده تاکید کرد: باید با برنامه ریزیهای جدی و بلندمدت هر چند اگر نتیجه  کار در این دولت نباشد بلکه باید نتیجه کار در میان مدت و بلندمدت کار خود را نشان بدهد و لزومی ندارد همه کارها کوتاه مدت برای کوتاه مدت برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به کارهای بلندمدت کمتر توجه می شود، گفت: برنامه ریزی برای کارهای بلندمدت باید در زمان حاضر شروع شود تا برای سالهای آینده و بلندمدت مشکلی نداشته باشیم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه کارها باید با یک افق بلندمدت برنامه ریزی شود، افزود: نباید تصور کنیم که با یک کار ضربتی و یک نامه و فرمان کارها درست می شود بلکه نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی با بخشهای مختلف است.

دکتر واعظ زاده با بیان اینکه در گذشته کارهایی در زمینه فارغ التحصیلان دانشگاهی صورت گرفته است، افزود: نمی توان گفت کار صورت نگرفته یا بی نتیجه بوده است با این همه، کارهای صورت گرفته کافی و مطلوب نیست و باید با افق بازتر و بلندمدت در این خصوص تلاش صورت بگیرید.

وی وضعیت فرهنگی دانشگاهها را نامطلوب دانست و گفت: باید وضعیت فرهنگی دانشگاهها بهتر از وضعیت فعلی شود و امیدواریم به همت دانشگاهیان و مدیران، وضعیت فرهنگی دانشگاهها مطلوب شود.

خبرهای تصویری