Skip to content

نقشه جامع علمی کشور: تشکیل کارگروه برای دسته بندی اقدامات اجرایی نقشه جامع علمی کشور

دومین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برگزار و مقرر شد کارگروه مشترکی برای دسته‌بندی اقدامات ملی نقشه جامع علمی کشور و اجرایی شدن آنها تشکیل شود.
دومین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در این جلسه و در ادامه دستور جلسه پیشین مقرر شد جهت دسته‌بندی اقدامات ملی نقشه جامع علمی کشور که در سال جاری امکان اجرایی شدن دارند، کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهایی که در اجرای نقشه عضویت دارند تشکیل شده و در جلسه آینده این اقدامات ملی دسته‌بندی و با تعیین دستگاه مسئول اجرا برای تصویب به ستاد راهبری معرفی شوند.
همچنین مقرر شد به‌منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های دستگاه‌های دست‌اندرکار در عرصه علم و فناوری و استفاده از توانمندی‌های موجود بخشی از جلسات ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به ارائه گزارش فعالیت این دستگاه‌ها اختصاص پیدا کند.
در این جلسه مقرر شد، نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی که کلیات آن در نقشه جامع علمی به تصویب رسیده است و شرح وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادها در آن تعیین شده است مورد بررسی قرار گرفته و پیش‌نویس ماموریت‌های دستگاه‌ها و نهادها در جلسه آینده به تصویب نهایی برسد و تقسیم کار و وظایف انجام پذیرد.
در این جلسه وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، روسای کمیسیون‌های بهدشت و درمان و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتند.

خبرهای تصویری