110 بار
نكات آموزشي: اهميت اندازه نمونه مناسب براي يك طرح تحقيقاتي - موسسه فرزان Skip to content

نکات آموزشی: اهمیت اندازه نمونه مناسب برای یک طرح تحقیقاتی

با اندازه نمونه کم در یک مطالعه نمی‌توان به سؤال طرح تحقیقاتی، پاسخ داد. اما مطالعات با حجم بالای نمونه نیز اخلاقی نمی‌باشند، چون اگر حجم کمتری از نمونه کافی باشد نباید افراد را در معرض خطر احتمالی قرار داد یا بودجه طرح را تلف کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها