Skip to content

نوآوری: شرط اعلام عمومی روشهای درمانی جدید اتمام مرحله کارآزمایی بالینی است

نحوه اعلام عمومی نتایج پژوهش ها و نوآوری های عرصه علوم پزشکی با ابلاغ دستور العملی از سوی وزیر بهداشت نظام مند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع نژاد – مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر افزود: به منظور اطلاع رسانی صحیح و به هنگام از وقایع، پیشرفتها و نوآوری های عرصه علوم پزشکی که علاوه بر ارتقاء فرهنگ سلامت جامعه می تواند برای محققان این عرصه ایجاد نشاط و انگیزه کند، به همین منظور دستورالعملی برای نظام مند کردن اعلام نتایج اولین های عرصه پزشکی تدوین شد.
وی افزود: این دستورالعمل پس از بررسی نظرات کلیه معاونتهای وزارتخانه، سازمانها، مجموعه های علمی و ارگانهای مرتبط در این زمینه، نهایی و با امضاء دکتر باقری لنکرانی وزیر بهداشت به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی، معاونتها و سازمانهای وابسته ابلاغ شد.
زارع نژاد تاکید کرد: اعلام عمومی اینگونه نتایج صرفاً به انعکاس در رسانه های شینداری، دیداری و مکتوب با مخاطب عام بوده و شامل نشریات ویژه تخصصی نمی شود. هر نوع اعلام عمومی فعالیتهای درمانی، پژوهشی، تولید داروها یا تجهیزات پزشکی، اختراعات و اکتشافات علوم پزشکی داخل کشور مشمول این دستورالعمل می شود.
وی افزود: اعلام انجام یک اقدام درمانی برای اولین بار در سطح یک استان با تائید کتبی معاونت درمان دانشگاه و دانشکده  مربوطه و در سطح کشور، منطقه یا جهان با تائید کتبی معاونت سلامت وزارت بهداشت مجاز است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرایط اعلام عمومی نتایج پژوهشها و نوآوری ها را، درج نتایج به صورت مقاله علمی داوری شده در یکی از نشریات داخلی یا خارجی مورد تائید کمیسیون نشریات وزارت بهداشت و یا تائید کتبی نتایج توسط شورای پژوهشی دانشگاه یا دانشکده مربوطه و یا معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه ذکر کرد.
وی گفت: شرط اعلام عمومی نتایج پژوهش هایی که روش درمانی جدیدی را معرفی می کنند، صرفا اتمام مرحله کارآزمایی بالینی است.
زارع نژاد افزود: در این آئین نامه اعلام تولید دارو برای اولین بار در کشور یا جهان صرفا پس از تائید معاونت غذا و داروی این وزارتخانه و گذراندن مراحل ثبت دارو طبق مقررات مربوطه مجاز خواهد بود.
وی در مورد اعلام تولید تجهیزات پزشکی برای اولین بار در کشور یا جهان، تائید مرکز مدیریت بازرگانی و تجهیزات پزشکی وزارتخانه و ثبت تجهیزات طبق مقررات را ضروری دانست و گفت: اعلام عمومی اختراعات و اکتشافات صرفا پس از تائید کتبی شورای پژوهشی دانشگاه یا دانشکده مربوطه و یا تائید کتبی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مجاز است سایر موارد از قبیل شرکت در جشنواره مجوز اعلام عمومی این موارد نیست.
مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت در مورد ایجاد برنامه های آموزشی جدید نیز تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و اعلام کتبی توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت را شرط لازم اعلام این برنامه ها دانست.
وی در مورد موازین حقوقی حاکم بر این دستورالعمل گفت: عدم رعایت این دستورالعمل، تخلف محسوب شده و متخلفین حسب مورد به شوراهای انضباطی، هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان معرفی می شوند ودر مورد غیر شاغلین در بخش دولتی نیز حسب مورد پیگیری حقوقی توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به عمل می آید.
زارع نژاد خاطرنشان کرد: با مراکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی و یا شرکتهای تولید دارو و تجهیزات پزشکی که در اعلام عمومی، این دستورالعمل را رعایت نکنند، برخورد قانونی می شود.
وی گفت: مجموعه های نظارتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل نیز در آن پیش بینی شده است و در صورت اعلام پژوهشی بدون رعایت موازین فوق توسط شخصیت حقیقی و یا حقوقی، این مجموعه ها، ملزم به برخورد قانونی با آنها و همچنین تنویر افکار عمومی در مورد انعکاس اخبار غیر واقعی هستند.

خبرهای تصویری