Skip to content

نوآوری: پیش نویس سند ملی نوآوری تدوین شد

معاون فناوری وزارت علوم گفت: پیش نویس سند نظام ملی نوآوری برای کل کشور توسط وزارت علوم تهیه و به برخی مراجع مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است.
تأسیس دفاتر انتقال تکنولوژی در دانشگاهها و صنایع
دکتر علیرضا جهانگیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی طرحهایی که در سند ملی نوآوری آورده شده است اضافه کرد: بیشترین تأکید ما در این طرحها تجاری سازی بوده است و برای این کار تأسیس دفاتر انتقال تکنولوژی در دانشگاهها و صنایع و اجرای برنامه ترویجی برای استفاده از دانش فنی کشور به جای استفاده از دانش فنی خارج از کشور پیشنهاد شده است.
معاون فناوری وزارت علوم گفت: مجموعه ای تحت عنوان فعالیتهای وزارت علوم در زمینه نوآوری در سال جاری تهیه شده  است که تا ۲ هفته آینده این برنامه ها مشخص و اطلاع رسانی می شود.
وی با بیان اینکه درحال حاضر نتایج تحقیقات ما در پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی به دانش فنی تبدیل نمی شود، گفت: تحقق این امر نیاز به استانداردسازی و تجربیات خاصی دارد که در صدد هستیم با برنامه ریزی و تشکیل دفاتر انتقال تکنولوژی این استانداردها و روشهای  تدوین دانش فنی رشد و ترویج پیدا کنند.
جهانگیریان اظهار داشت: تبدیل چرخه ایده تا محصول شاخصهایی دارد که به سختی به صورت کمی در می آیند. تعداد اختراعات و میزان دانش فنی فروخته شده برخی از این شاخصها هستند که در کشورهای دیگر مورد توجه قرار می گیرند.
لزوم تصویب نظام آماری فناوری در هیئت وزیران
وی افزود: ما نیز درصددیم این آمار را با کمک سایر دستگاههای اجرایی جمع آوری کنیم. باید نظام آماری برای تدوین شاخصهای فناوری ایجاد و به تصویب هیئت وزیران برسد که ما در صدد این نظام آماری برای بررسی وضعیت فناوری کشور هستیم.
معاون فناوری وزارت علوم گفت: اگر این شاخصها و اطلاعات این شاخص ها وجود داشته باشند، می توان وضعیت خود را با سایر کشورها مقایسه کرد اما در حال حاضر آمار کاملی از وضعیت فناوری کشور در دست نداریم.
وی میزان صادرات فناوری پیشرفته به کل صادرات صنعتی کشور را یکی دیگر از شاخصها برای شناسایی وضعیت فناوری یک کشور عنوان کرد و گفت: در برنامه پنج ساله چهارم عنوان شده که صادرات فناوری پیشرفته به کل صادرات صنعتی کشور باید از ۲ درصد به ۶ درصد برسند.
جهانگیریان درباره اقداماتی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص تبدیل فناوری به محصول انجام می دهد اظهار داشت: معیار و مبنای ما برای فعالیتها و برنامه ریزی برای فناوری کشور قانونی است که در آن اهداف و وظایف وزارت علوم در آن تبیین شده است و باید در برابر آن پاسخگو باشیم از سوی دیگر معاونت فناوری نیز طی حکمی از سوی ریاست جمهوری به این سمت منصوب شده اند و از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حکمی برای ریاست بنیاد ملی نخبگان دارد از این رو خود را متعهد به این احکام می دانیم و با این معاونت به صورت هماهنگ حرکت می کنیم.

خبرهای تصویری