Skip to content

نوآوری: برای نخستین بار، یک گونه جدید باکتری تحت نام کشور ایران به ثبت جهانی رسید.

برای اولین بار در تاریخ علمی کشور، پژوهشگران کشورمان مایکو باکتریوم ایرانیکوم را ثبت بین المللی کردند.
با همت و تلاش دکتر حسن شجاعی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برای اولین بار در تاریخ علمی کشور یک گونه جدید باکتری مایکو باکتریوم تحت نام کشور ایران به ثبت جهانی رسید.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر حسن شجاعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که مایکو باکتریوم ایرانیکوم در بدن انسان موجب مننژیت شبه سل و همچنین ضایعات پوستی می شود افزود: این باکتری همزمان در شش مرکز تحقیقاتی در یونان، هلند، سوئد، آمریکا، ایتالیا و ایران کشف شد و چون ایران زودتر از همه آن را به کمیته بین المللی ثبت میکروب ها معرفی کرد، مایکو باکتریوم جدید به نام کشور کاشف آن یعنی ایران به نام مایکو باکتریوم ایرانیکوم Mycobacterium Iranicum نامگذاری شد.
دکتر شجاعی اضافه کرد: این گونه جدید از مایکو باکتریوم ها را هفت سال پیش کشف کردم و پس از طی مراحل پیچیده جداسازی آن موفق شدم این گونه جدید را تحت نام کشورمان ثبت کنم.
دکتر شجاعی با اشاره به این که دو گونه دیگر از مایکو باکتریوم ها را نیز در زمان دانشجویی دکترای خود جداسازی کرده بودم ولی اروپایی ها آن را به نام خود ثبت کردند گفت: فقط یک مجله در دنیا به نام International journal of systemic and evolutionary microbiology مجاز به نشر مقالات مربوط به کشف میکروب های جدید است که در شماره جدید این نشریه مقاله مایکو باکتریوم ایرانیکوم به عنوان جدیدترین گونه مایکو باکتریوم های کشف شده منتشر شده است.

خبرهای تصویری