Skip to content

نوآوری: تدوین طرح ساماندهی اختراعات در کشور

معاون علمی رئیس جمهور در جمع برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی از تدوین طرح ساماندهی اختراعات در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده عصر امروز در دهمین جشنواره جوان خوارزمی در سالن وزارت کشور گفت: در حالی که کمتر از دو سال از شروع به کار بنیاد ملی نخبگان می گذرد سه هزار و ۵۰۰ نفر از نخبگان کشور تحت پوشش این بنیاد قرار گرفته اند. حمایتهای علمی، تحصیلی و مادی برای پیشبرد پژوهشها، مقرری های ماهیانه، تسهیلات سربازی خدماتی است که بنیاد ملی نخبگان برای نخبگان تحت پوشش در نظر گرفته است.

وی گفت: ۸۰ برگزیده دهمین جشنواره جوان خوارزمی نیز به جمع سایر نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان اضافه می شوند و بنیاد تعهد می کند که یک و نیم میلیارد تومان اعتبار را برای تکمیل پژوهشها و تحصیل در دانشگاه و … برای برگزیدگان این جشنواره هزینه کنند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان از طرح ساماندهی اختراعات در کشور خبر داد و گفت: اختراعات از نظر علمی و کاربردی ارزیابی می شوند و برای تکمیل آنها منابع در اختیارشان قرار می گیرد. این طرح به وسیله سامانه الکترونیکی آغاز شده است.

واعظ زاده درباره لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان گفت: این لایحه در دولت در دست بررسی و تکمیل است و در تمام این مدت مصرانه این موضوع را پیگیری کردیم و لایحه توسط معاونت اول ریاست جمهوری به امضا رسیده است که به زودی به مجلس ارائه می شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: امروز در جامعه ما شتاب سریع برای دستیابی به قله های علمی مشاهده می شود و این تکاپو با فرهنگ اسلامی ما نیز همراه است. در فرهنگی که علم مورد تاکید فعالیت بشری قلمداد شده است.

وی با بیان اینکه در قرآن بارها بر تفکر تاکید شده است گفت: در جامعه مدرن نیز با مفهوم پژوهش مواجه شده ایم که اگر به عناصر آن توجه کنیم می بینیم که تمام این موضوعات مورد تاکید اسلام نیز بوده است.

خبرهای تصویری