Skip to content

نوآوری: تکلیف لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان این هفته مشخص می‌شود.

رئیس کمیته پژوهش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان با رفع ایرادات آن در کمیته تحقیق و پژوهش مجلس، سه شنبه این هفته نهایی می شود.

اسفندیار اختیاری افزود: جزئیات لایحه شرکتهای دانش بنیان سه شنبه این هفته با جلسه ای در کمیته تحقیق و پژوهش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی و نهایی می شود که پس از آن به زودی به صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی با اشاره به برخی ایرادات موجود در لایحه شرکتهای دانش بنیان که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود اظهار داشت: مرجعی که حمایت از شرکتهای دانش بنیان را بر عهده باید داشته باشد در لایحه نامشخص بود از این رو کمیته تحقیق و پژوهش مجلس این مرجع را شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده است.

رئیس کمیته تحقیق و پژوهش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به یکی دیگر از ایرادات لایحه اشاره کرد و درباره نحوه رفع این ایراد توسط کمیته گفت: دولت در لایحه عنوان کرده بود که ساختارهای جدیدی برای رسیدگی به کار شرکتهای دانش بنیان و همچنین اعطای مجوز تأسیس شود اما در کمیته مقرر کردیم که همان ساختارهای قدیمی با تدوین آیین نامه ای خاص برای این شرکتها به کار خود در این زمینه ادامه دهند.

وی اظهار داشت: همچنین سومین ایراد مهم لایحه، تأسیس صندوقی خاص برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان بود که این صندوق با وجود صندوقهای مشابه که همه دولتی هستند ایجاد تورم می کرد بنابراین در کمیته مقرر شد صندوقهای مشابه حمایت از فعالیتهای پژوهشی ادغام و حمایت مالی از آنها به وسیله اعتبار یک درصدی شرکتها و بانکهای دولتی که در قانون بودجه باید صرف پژوهش شود، صورت گیرد.

خبرهای تصویری