Skip to content

نوآوری: ثبت ۷۰۰ اختراع در شبکه مجازی تجاری‌سازی ایده و اختراع

طراح شبکه مجازی تجاری سازی ایده و اختراع گفت: تاکنون ۷۰۰ اختراع در شبکه مجازی تجاری‌سازی ایده و اختراع کشور ثبت شده و تعدادی از این طرح‌ها تاکنون به تجاری‌سازی رسیده است.

مهدی متقیان، طراح شبکه مجازی تجاری سازی ایده و اختراع گفت: این شبکه به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند تجاری‌سازی طرح‌ها و ایجاد ارتباط متقابل بین علم و صنعت در کشور طراحی شده است و بر اساس آخرین آمار تاکنون ۷۰۰ اختراع در این شبکه به ثبت رسیده که تعدادی از این اختراعات نیز تجاری‌سازی شده‌اند.
مدیر شبکه ویکی آیدیا افزود: ویکی آیدیا با تهیه بانک اطلاعاتی نیازمندی‌های فناورانه صنایع کشور از یک سو و بانک اطلاعات اختراعات و محصولات دانش بنیان از سوی دیگر سعی در شناسایی نیازها و توانمندی‌های موجود در کشور کرده است و با ایجاد یک شبکه منسجم و ساختارمند علاوه بر حل نیازهای فناورانه صنایع از طریق نخبگان، مخترعان و شرکت‌های دانش‌بنیان زمینه را برای تجاری سازی و معرفی اختراعات و محصولات دانش بنیان به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: از طریق ثبت اختراعات در این شبکه واحدهای صنعتی از اختراعات اطلاع یافته و برای تجاری‌سازی آن اقدام می‌کنند.
وی همچنین از ارائه پیشنهادی مبنی بر تکمیل بانک اطلاعات محصولات شرکت‌های دانش بنیان در کشور خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم اولیه قرار است این بانک اطلاعاتی نیز به ۳ زبان فارسی، عربی و انگلیسی در این شبکه ارائه شود.

خبرهای تصویری