Skip to content

نوآوری: راه اندازی سامانه ارزیابی و امتیازدهی اختراعات

مدیر دفتر تجاری سازی و پشتیبانی فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از راه اندازی سامانه ارزیابی اختراعات خبر داد و گفت: تاکنون در این سامانه اطلاعات حدود ۳ هزار اختراع وارد شده است.

دکتر انور شلماشی با اشاره به راه اندازی سامانه ارزیابی و امتیازدهی اختراعات در این سازمان افزود: این سامانه به نشانی www.inexam.ir طی قرارداد همکاری میان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و بنیاد ملی نخبگان با هدف ارزیابی علمی اختراعات راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه اطلاعات اختراعات از سال ۸۲ به بعد در این پایگاه ثبت می شود، اظهار داشت: تمامی مخترعانی که اختراعاتشان از سال ۱۳۸۲ تاکنون در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است می توانند با ثبت ‌نام و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز، برای ارزیابی به این سازمان مراجعه کنند. در این پایگاه پس از انجام ارزیابی، در صورتی که اختراعات حائز شرایط اعلام شده از سوی بنیاد ملی نخبگان باشند، می توانند از تسهیلات حمایتی این بنیاد برخوردار شوند.

مدیر دفتر تجاری سازی و پشتیبانی فناوری سازمان پژوهشهای علمی تعداد کاربران این سامانه را حدود ۶ هزار نفر ذکر و خاطر نشان کرد: اطلاعات حدود ۳ هزار اختراع به طور کامل توسط مخترعان در سامانه وارد شده و مراحل ارزیابی و امتیازدهی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ اختراع در آن به پایان رسیده است.

دکتر شلماشی با بیان اینکه تمامی مراحل ثبت نام، ارسال مدارک، رفع نواقص، داوری و اعلام نتیجه به صورت الکترونیکی انجام می شود، یاداور شد: در امر ارزیابی و داوری اختراعات، علاوه بر اعضای هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حدود ۵۰ مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سراسر کشور با سامانه همکاری می کنند.

خبرهای تصویری