Skip to content

نوآوری: شرکتهای دولتی مشمول لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان نمی شوند.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس از نهایی شدن دو ماده لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در این کمیته خبر داد و گفت: بر این اساس تنها بخش خصوصی مشمول لایحه شرکتهای دانش بنیان خواهد بود.

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه در این لایحه تغییراتی اعمال شده است، گفت: مواد ۱ و ۲ این لایحه با تغییراتی بدون رای مخالف به تصویب اعضای کمیته پژوهش و فناوری مجلس رسید.

وی این باره توضیح داد: ماده یک این لایحه بر مشمولیت تاکید دارد که در کمیته پژوهش و فناوری مصوب شد مشمولیت شرکتها و موسسات دانش بنیان تنها بخش خصوصی باشد و شرکتهای نوآور بخش دولتی مشمول این لایحه نشوند.

این نماینده مجلس به ماده ۲ لایحه شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این ماده مسئولیت برنامه ریزی، نظارت و سیاستگذاری بر عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) خواهد بود.

رئیس کمیته پژوهشی و فناوری مجلس تاکید کرد: سایر مفاد این لایحه در دستور کار کمیسیون است و به تدریج نسبت به نهایی کردن آن اقدام می شود.

خبرهای تصویری