Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: افزایش مراکز تحقیقاتی پذیرنده دوره دکتری تخصصی پژوهشی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تایید مراکز تحقیقاتی جدید برای پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی همراه با پژوهش خبر داد.

دکترمحمد واسعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در حال حاضر اعتباربخشی ۱۷ مرکز تحقیقاتی برای پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی همراه با پژوهش (Ph.D by Research) انجام شده است و کار پذیرش دانشجو در این دوره از مهرماه آغاز می شود.

دکتر واسعی خاطرنشان کرد: مراکز تحقیقاتی دیگری نیز درخواستهای خود را به معاونت تحقیقات و فناوری و شورای گسترش وزارت بهداشت برای پذیرش دانشجو ارائه داده اند که پس از اعتباربخشی آنها نیز مجوز دریافت می کنند.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود در نیمه دوم سال جاری تعداد مراکز تحقیقاتی که می توانند دانشجوی دکتری تخصصی همراه با پژوهش را پذیرش کنند به دو برابر میزان فعلی افزایش یابد.

دکتر واسعی گفت: هم اکنون شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ۱۷ مرکز تحقیقاتی را به عنوان موسسات برگزار کننده دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) معرفی کرده است.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی با هدف تربیت افرادی مسلط به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی برای حل مشکلات مبتلا به جامعه است.

خبرهای تصویری