Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: با دوره دکتری تخصصی پژوهشی نیروی مورد نیاز برای مراکز تحقیقاتی تربیت می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره ایجاد دوره های آموزش مبتنی بر پژوهش گفت: وزارت بهداشت مقطع دکتری تخصصی پژوهشی را با هدف تربیت نیرو برای مراکز تحقیقاتی راه اندازی کرده و نیازی به ایجاد دوره کارشناسی ارشد پژوهش وجود ندارد.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: با دوره دکتری تخصصی پژوهشی نیروی مورد نیاز برای مراکز تحقیقاتی تربیت می شود.

وی همچنین در خصوص اعطای پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی گفت: اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری تصمیمی کشوری است و در گروه علوم پزشکی نیز دانشجویان دکتری تخصصی این پژوهانه را دریافت می کنند.

دکتر قانعی یادآور شد: اگر مباحث حمایتی از دانشجویان دوره های دکتری به خوبی انجام گیرد در راه علم تحول خوبی صورت می گیرد چرا که نگاه صرفاً آموزشی در حوزه علوم پزشکی منجر به تحول عمیق نمی شود.

وی در خصوص اعطای پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی شاغل به تحصیل در دوره دکتری حرفه ای خاطرنشان کرد: دانشجویان دوره تحصیلی دکتری حرفه ای تنها دو واحد پایان نامه دارند که این دو واحد نیز به منظور آشنایی آنها با تحقیق ارائه می شود اما مسائل پژوهشی در آن بررسی نمی شود.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور هنوز در مناطق دور افتاده نیازمند نیروی پزشکی تخصصی است هنوز در بحث تخصصی و فوق تخصصی تعریف پژوهشی به طور کامل ارائه نشده است.

خبرهای تصویری